UE : actualităţiArhiva 2011 , 20122016

 3.05.2016

UE: îmbunătățirea accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale sectorului public

Negociatorii Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei au convenit asupra primelor norme ale UE care urmăresc să îmbunătățească accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, în special pentru persoanele nevăzătoare și cele surde sau cu deficiențe de auz.

Vor intra sub incidența directivei site-urile web și aplicațiile mobile ale organismelor din sectorul public, de la administrații, instanțe și secții de poliție, până la spitale publice, universități și biblioteci. Acestea vor deveni accesibile tuturor cetățenilor, în special persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de auz sau surde, cu dificultăți de vedere și cu handicap funcțional.
Deatlii 

19.04.2016

 UE : Setul de măsuri pentru digitalizarea industriei europene
Comisia Europeană a prezentat un set de măsuri menite să sprijine și să conecteze inițiativele naționale pentru digitalizarea industriei și a serviciilor conexe în toate sectoarele și să stimuleze investițiile prin intermediul parteneriatelor strategice și al rețelelor. Comisia propune, de asemenea, măsuri concrete pentru accelerarea elaborării unor standarde comune în domenii prioritare, cum ar fi rețelele de comunicații 5G sau securitatea cibernetică, și pentru modernizarea serviciilor publice.  Detalii

19.04.2016

Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică 2016-2020
  Prezentul plan de acțiune al UE privind guvernarea electronică își propune să fie instrumentul prin care să se unească eforturile în acest sens. În timp ce statele membre își continuă propriile strategii și activități, prezentul plan de acțiune - bazat pe o viziune comună pe termen lung - stabilește o serie de principii pe care inițiativele viitoare ar trebui să le respecte pentru a se obține beneficiile semnificative pe care guvernarea electronică le poate aduce întreprinderilor, cetățenilor și administrațiilor publice.

Detalii


19.04.2016

 Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului 

Comisia și-a prezentat planul de acțiune privind serviciile bazate pe cloud și infrastructura de talie mondială pentru date, menit să asigure că sectorul științei, întreprinderile și serviciile publice beneficiază de revoluția în domeniul volumelor mari de date.


 
 25.02.2016
UE: Indexul privind economia și societatea digitală 2016

De la conectivitate și competențe digitale la serviciile publice, țările UE au făcut progrese față de anul trecut, care a marcat lansarea de către Comisia Europeană a Strategiei privind piața unică digitală pentru Europa.
Comisia Europeană a publicat astăzi rezultatele Indexului privind economia și societatea digitală (Digital Economy and Society Index - DESI) din 2016. Acestea arată că de la publicarea de către Comisie, anul trecut, a Strategiei privind piața unică digitală pentru Europa, statele membre au înregistrat progrese în domenii cum ar fi conectivitatea și competențele digitale, precum și serviciile publice.
 09.02.2016

Ziua Siguranței pe Internet : Acţionează pentru un Internet mai bun!  
În acest an, sloganul campaniei de informare este „Acţionează pentru un Internet mai bun!” și îndeamnă toţi utilizatorii de internet să conştientizeze importanţa aportului fiecăruia în crearea unui spaţiu online prietenos, sigur și non-ofensiv, atât pentru copii, cât și pentru adulţi.
 Detalii


2.02-2016

UE propune stimularea serviciilor de internet mobil 


Comisia Europeană propune stimularea serviciilor de internet mobil prin punerea la dispoziție a unor frecvențe radio de înaltă calitate


Detalii

2015

 9.12.2015


UE: Acces mai bun la bunuri și servicii online
În contextul acțiunilor sale de punere în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală, Comisia prezintă astăzi două propuneri menite să îi protejeze mai bine pe consumatorii care fac cumpărături online în UE și să permită întreprinderilor să își dezvolte vânzările online.


10-18 octombrie 2015

Cea de-a treia ediție a Săptămânii UE a programării


  „Competențele informatice sunt esențiale pentru o veritabilă piață unică digitală și ne ajută să înțelegem cum este construită lumea în care trăim, din ce în ce mai conectată. Învățând programarea, nu doar că dobândim capacitatea de a crea un software, dar ne și îmbunătățim creativitatea și abilitățile de soluționare a problemelor, de comunicare și de colaborare, atât de necesare pe piața muncii de azi și de mâine”, afirmă Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală.

Detalii

Octombrie 2015

Luna Europeană a Securității Informatice

Tema campaniei din acest an este ”Securitatea informatică este o responsabilitate a tuturor – Oprește-te. Gândește-te. Conectează-te.”, îndemnând toată lumea să afle mai multe despre securitatea online și să-i ajute pe alții să se protejeze de amenințările cibernetice  Mai mult 30.07.2015

Evaluarea prestării de servicii publice digitale în Europa Studiul arată că utilizatorii sunt încă rugați să completeze formulare cu informații deja disponibile. Studiul stabilește că doar 57% din serviciile publice sunt disponibile pentru întreprinderile transfrontaliere și doar 41% pentru alți cetățeni ai UE de peste hotare. 73% dintre site-urile serviciilor publice nu au o versiune atrăgătoare. Mai mult6.05.2015

O piață unică digitală pentru Europa: 16 inițiative esențiale
Internetul și tehnologiile digitale transformă lumea în care trăim – pe toate planurile și în toate domeniile. Europa trebuie să profite de revoluția digitală și să ofere oportunități digitale cetățenilor și întreprinderilor. În ce mod? Exploatând puterea pieței unice a UE. Astăzi, Comisia Europeană și-a prezentat planurile detaliate privind crearea unei piețe unice digitale, îndeplinind astfel una dintre prioritățile sale esențiale.
Strategia privind piața unică digitală stabilește 16 acțiuni esențiale, grupate în 3 piloni, pe care Comisia le va întreprinde până la sfârșitul anului 2016.   Detalii


O strategie privind piața unică digitală pentru Europa

 Strategia are un domeniu de aplicare multianual și se axează pe acțiuni-cheie interdependente care pot fi întreprinse numai la nivelul UE. Acestea au fost alese pentru a avea un impact maxim, pot fi realizate în cursul mandatului acestei Comisii și vor fi puse în aplicare în conformitate cu principiile unei mai bune legiferări. Fiecare acțiune va face obiectul unor consultări adecvate și al unei evaluări corespunzătoare a impactului. Strategia privind piața unică digitală va avea la bază trei piloni.
 
Un acces mai bun al consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii online în întreaga Europă – în acest scop, este necesară eliminarea rapidă a principalelor diferențe dintre mediul online și cel offline pentru a înlătura obstacolele din calea activității online transfrontaliere.
Crearea condițiilor adecvate pentru dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale – pentru aceasta sunt necesare infrastructuri și servicii de conținut de mare viteză, sigure și fiabile, susținute de un cadru de reglementare adecvat pentru inovare, investiții, concurență loială și condiții echitabile de concurență.
Valorificarea la maximum a potențialului de creștere al economiei digitale europene – pentru a atinge acest obiectiv sunt necesare investiții în infrastructurile și tehnologiile TIC, de exemplu cloud computingul și volumele mari de date (Big Data), precum și cercetare și inovare pentru a stimula competitivitatea industrială și îmbunătățirea serviciilor publice, a incluziunii și a competențelor.


24.02.2015

Lansarea Indicelui economiei și societății digitale (DESI)

Indicele economiei și societății digitale (DESI) este prezentat la forumul Digital4EU de la Bruxelles .Indicele combină peste 30 de indicatori și utilizează un sistem de ponderare pentru a atribui fiecărei țări un loc în clasament, pe baza rezultatelor sale în ceea ce privește dezvoltarea digitală. Acest indice este un instrument analitic care furnizează materia primă pentru transpunerea în practică a strategiei privind piața unică digitală2014

 1.10.2014

Luna europeană a securităţii informatice 

Luna europeană a securității cibernetice (European Cyber Security Month - ECSM) este o campanie de sensibilizare a UE, care are loc în luna octombrie. 
Scopul acesteia este de a promova securitatea cibernetică în rândul cetățenilor și de A LE SCHIMBA percepția asupra amenințărilor cibernetice în viața de zi cu zi, atunci când utilizează internetul la locul de muncă sau acasă.


 Detalii
13.06.2014

Drepturile consumatorilor în era digitală

Noua Directivă a UE privind drepturile consumatorilor, care recent a intrat în vigoare, consolidează drepturile consumatorilor, oriunde și ori de câte ori aceștia își fac cumpărăturile în Europa — online sau în oraș. Noua Directivă a UE privind drepturile consumatorilor armonizează normele naționale de protecție a consumatorilor în mai multe domenii importante, cum ar fi informațiile de care consumatorii au nevoie înainte să achiziționeze produse și servicii, precum și dreptul lor de a anula achiziții efectuate online.

28.05.2014Tabloul de bord 2014 al Agendei digitale a UE

Potrivit unor noi date furnizate de Comisia Europeană, 95 din cele 101 obiective digitale pentru 2015 sunt în grafic, progresele fiind, așadar, satisfăcătoare. Cetățenii și întreprinderile din UE folosesc mai mult internetul, fac mai multe cumpărături on-line și au mai multă încredere în TIC, precum și mai multe competențe în acest domeniu, însă le lipsește adeseori infrastructura de bandă largă de mare viteză, mai ales în zonele rurale, pentru a-și satisface acest apetit digital, iar deficitul iminent în materie de competențe digitale constituie în continuare o mare problemă


10.04.2014

"E-guvernarea și reducerea sarcinilor administrative:Aplicarea principiului „o singură dată"=eGovernment and Reduction of Administrative Burden: Applying the ‘Once only’ principle


Comisia Europeană (DG CONNECT) și ePractice.eu organizează la 10 aprilie 2014 o conferința cu titlul "E-guvernarea și reducerea sarcinilor administrative:  pentru a discuta rezultatele finale și recomandările studiului privind guvernarea electronică și reducerea sarcinilor administrative și experiențele relevante ale statelor membre ale UE " în această privință. Scopul conferinței este, în primul rând, de a crește gradul de conștientizare cu privire la potențialele economii și cele mai bune practici, și, în al doilea rând, de a discuta despre următorii pași pentru punerea în aplicare a principiului "o singură dată", atât la nivel european și național.

DESCARCATI
Studiul,  a arătat că există trei strategii interconectate, de obicei aplicate în Europa, care ar reduce sarcinile administrative inutile:

  • Strategiile ‘O singură dată’
  • Strategii de simplificare şi personalizare,
  • Strategii digitale implicite


'Governance challenges and administrative capacities in Europe'/Maroš ŠefčovičVice-President for Inter-institutional relations and administration 

Detalii  (eng) (rom)

10.04.2014


Comisia Europeană lansează o consultare privind m-sănătatea (#mHealth) sau sănătatea mobilă, în cadrul căreia invită contribuții din partea publicului în vederea identificării unor modalități prin care să se amelioreze sănătatea și bunăstarea cetățenilor europeni cu ajutorul dispozitivelor mobile, cum ar fi telefoanele mobile, tabletele, dispozitivele de monitorizare a pacienților și alte dispozitive fără fir.

Cartea verde privind m-sănătatea. este , însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei, menit să sporească gradul de cunoaștere, în rândul părților interesate, a legislației UE în domeniul protecției datelor, a normelor referitoare la dispozitivele medicale (ajutându-i să stabilească dacă actele legislative în cauză privesc sau nu aplicațiile lor) și a directivelor privind consumatorii.Mai mult18-20.03.2014
 Internetul de mâine începe astăzi: fii pregătit!

Peste 400 de savanţi, cercetători, oamnei de afaceri, utilizatori, furnizori de servicii şi conţinut vor discuta internetul de mâine în cadrul Adunării Viitorului Internet (Future Internet Assembly (FIA)), care are loc la Atena, între 18 şi 20 martie 2014.

Detalii
 
12.03.2014

Protecția datelor personale în era digitală: reguli mai stricte
 
Deputații au întărit siguranța datelor personale ale cetățenilor UE transferate către state non-UE, prin reforma legislației UE privind protecția datelor, votată  la  12/03/2014 
 
Pachetul privind protecția datelor conține un regulament general cu toate prevederile privind procesarea datelor personale în UE, în sectoarele public și privat, și o directivă care privește datele personale procesate pentru a preveni, investiga și judeca infracțiuni sau pentru a aplica pedepse penale (aplicarea legii).

Protecție mai mare pe internet

Noile reguli ar trebui să protejeze mai bine datele și pe internet. Ele includ și dreptul de a avea datele personale șterse, noi limite pentru "profilare" (încercări de a analiza sau a precize performanța unei persoane în muncă, situația economică, locația etc.), o cerință de a utiliza un limbaj clar și simplu pentru a explica politicile de protecție a datelor personale. Orice furnizor de servicii de internet care dorește să proceseze date personale va trebui să obțină mai întâi consimțământul liber exprimat, bine informat și explicti al persoanei în cauză.

    
6-7.03.2014


Siguranţă şi securitate în spaţiul cybernetic: consolidarea încrederii în UE 

Scopul conferinței a fost promovarea înțelegerii privind cooperarea în domeniul securităţii în spaţiul cibernetic, vizibilitatea riscurilor care apar în fiecare zi în legătură cu toate formele de atacuri și tehnologiile dezvoltate pentru soluţionarea problemelor în legătură cu utilizarea maliţioasă a internetului și atacurile asupra aplicaţiilor comerciale, guvernamentale și de apărare. Detalii


28.02.2014

Conferinţa la nivel înalt din 28 februarie 2014 de la Bruxelles a evaluat punerea în aplicare a priorităţilor Strategiei securităţii cibernetice a UE, în vederea consolidării Pieţii Unice Digitale.

Detalii
26.02.2014

Membrii Parlamentului European au votat reguli prin care serviciile publice online să fie accesibile tuturor
Potrivit noii rezoluţii adoptate de PE la 26 februarie 2014, toate site-urilor web ale organismelor din sectorul public vor trebui să fie accesibile tuturor, inclusiv persoanelor în vârstă şi celor cu handicap

În prezent în UE există peste 761.000 de site-uri în sectorul public care oferă acces la informaţii şi servicii. Totodată, doar o treime din ele corespund standardelor internaţionale privind accesibilitatea site-urilor web, spre exemplu, oferind utilizatorilor posibilitatea să mărească testul sau imaginile, să însoţească video cu limbajul semnelor, să sublinieze linkurile care pot fi accesate printr-un click sau să facă site-ul web navigabil cu numai o tastatură.
Servicii online accesibile pentru persoanele în vârstă şi cele cu handicap Mai mult
   

12.02.2014

Rolul Europei în definirea viitorului Guvernării Internetului

La 12 februarie 2014, Comisia Europeană a propus  o reformă substanţială a modalităţii în care este gestionat Internetul . Propunerea solicită o guvernare mai transparentă, responsabilă și incluzivă.

Detalii

11.02.2014

 Ziua Siguranţei pe Internet are ca scop promovarea utilizării într-un mod mai sigur şi responsabil a tehnologiei on-line şi a telefoanelor mobile, mai ales de către copii şi adolescenţi, precum şi conştientizarea şi educarea acestora asupra pericolelor navigării nesupravegheate pe Internet. Susţinută la nivel european de către Consiliul Europei, organizaţia INSAFE, Directoratul General pentru Media şi Societatea Informatică al Comisiei Europene, Ziua Siguranţei pe Internet a atins un grad global de participare, conştientizare şi acoperire media, aflându-se în continuă creştere.

Detalii

11.02.2014

Ziua de 11 februarie este Ziua europeană a serviciului 112, un eveniment prin care se dorește atragerea atenției publice asupra siguranței și a securității în Europa.

La 112 se poate suna din rețelele fixe și mobile de telefonie, iar numărul este gratuit și disponibil pretutindeni în UE. Serviciul 112 pune apelanții în legătură cu serviciile de urgență relevante (poliția locală, pompierii sau serviciile medicale) în mai multe limbi europene. Serviciul este disponibil 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână.
 
Serviciul 112 este disponibil acum în toate statele membre ale UE, alături de numerele pentru apeluri de urgență existente la nivel național (precum 999 sau 110). Danemarca, Finlanda, Malta, Țările de Jos, Portugalia, România și Suedia au decis ca numărul 112 să devină unicul sau principalul lor număr național pentru apeluri de urgență. Numărul 112 este folosit și în țări din afara UE, precum Elveția, Muntenegru și Turcia.


10.02.2014


Ziua de Informare H2020: Inovarea şi Sectorul Public


În cadrul Zilei de Informare a fost prezentată Inovarea Sectorului Public bazată pe TIC din noul program-cadrul al UE pentru Cercetare şi Inovare, Orizont 2020.
 
Reprezentanţi din partea Comisiei Europene au pregătit şi au prezentat participanţilor Programul, instrumentele sale şi subiecte referitoare la e-Guvernare în cadrul programului de activitate pentru 2014-2014, inclusiv :  Mai mult


30.01.2014

Potențialul și Impactul serviciilor de Cloud Computing și ale paginilor web ale Reţelelor Sociale=Potential and Impacts of Cloud Computing Services and Social Network Websites

Panelul Parlamentului European pentru Evaluarea Opţiunilor Științei și Tehnologiei (STOA) a comandat un proiect de cercetare pentru a investiga potențialul serviciilor de cloud computing și al rețelor sociale pentru Europa 

Detalii

28.01.2014

Ziua protecției datelor

 După doi ani de la propunerea de când Comisia Europeană a unei reforme majore a normelor UE de protecție a datelor pentru a le adapta la condițiile din secolul XXI , s-au înregistrat progrese considerabile  din 27 ianuarie). În octombrie 2013, comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European au votat cu o largă majoritate sprijinirea propunerilor Comisiei. Miniștrii din cadrul Consiliului „Justiție” au participat între timp la numeroase discuții privind propunerile, dar nu au căzut încă de acord asupra unui mandat de începere a negocierilor cu Parlamentul European. Cu ocazia Zilei europene a protecției datelor, într-un discurs ținut la Centrul de Studii Politice Europene (CEPS), dna vicepreședinte Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, a făcut apel la un „pact pentru Europa în materie de protecție a datelor”

 Detalii


16.01.2014


 Valorificarea potențialului de creștere în domeniul TIC în Europa 

Noul raport subliniază importanța valorificării potențialului de creștere în domeniul TIC în Europa și solicită o viziune strategică pentru Europa de a se pregăti să conducă noul val (de bandă largă mobilă, cloud computing, Big Data, Internetul Obiectelor).


 15.01.2014

Plasarea Digitalului în inima Europei=Putting Digital at the Heart of Europe
Un interviu cu doamna Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene, care conduce programul Agenda digitală pentru Europa.


2013


18.12.2013  

Utilizarea serviciilor de e-guvernare în UE

Următorii indicatori prezintă utilizarea serviciilor de e-guvernare de către persoanele fizice şi oferă informaţii cu privire la calitatea percepută a paginilor web ale autorităţilor publice şi satisfacţia faţă de serviciile de e-guvernare. 
Indicatorii vizează contactele sau interacţiunea  cu paginile de internet referitoare la obligaţii cetăţeneşti, drepturi, documente oficiale, servicii publice de educaţie şi servicii publice de sănătate.
  • Două din cinci personae au utilizat servicii de e-guvernare
  • Depunerea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit este cel mai popular serviciu de e-guvernare
  • Patru din zece utilizatori ai serviciilor de e-guvernare s-au confruntat cu probleme
  • Fiecare al şaselea este nemulţumit la modul general atunci când caută informaţii sau utilizează e-servici
DETALII


16.12.2013


Susţinerea europeană pentru inovarea sectorului public

DETALII

În condiţiile crizei economice fără precedent, când guvernele europene se confruntă cu provocări pe termen lung cum ar fi îmbătrînirea populaţiei, creşterea costurilor pentru servicii sociale şi asistenţă medicală, rata înaltă a şomajului printre tineri, infrastructura serviciilor publice care, ineori, nu face faţă necesităţilor cetăţenilor moderni şi afacerilor, inovarea serviciilor publice este crucială pentru continuarea presătării serviciilor, atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ.

Inovarea sectorului public poate fi definită ca fiind un proces de generare a noilor idei şi de implementare a acestora în scopul creării unor valori pentru societate atât prin procese sau servicii noi, cât şi îmbunătăţite.11.12.2013

Datele nu sunt doar cuvinte din patru litere/ Neelie Kroes, Vicepreședintă a Comisiei Europene responsabilă cu Agenda digitală

14.11.2013

Un cloud pentru Europa

În discursul său, Vicepreşedintele Comisiei Europene responsabil pentru Agenda Digitală, dna Neelie Kroes, a menţionat că liderii UE au realizat importanţa cloud computingului şi la şedinţa Consiliului European au fost de acord că UE are nevoie de o piaţă unică cloud, cu standarde înalte pentru cloud, ceea ce înseamnă siguranţă, calitate înaltă, încredere. Astfel, liderii UE au solicitat explicit Parteneriatului European Cloud să aducă Europa pe prim plan.   

 15.102013
 
Ce înţelege Comisia prin servicii sigure de Cloud computing în Europa? 

Ar trebui oare Europa să fie lider mondial al « regiunii cloud-ului de încredere”?

Adoptarea pe scară largă a cloud computing este esenţială pentru îmbunătăţirea nivelului de productivitate în economia europeană, dar răspândirea cloudului ar putea incetini in lumina dezvăluirilor recente despre PRISM şi alte programe de supraveghere. Aceste dezvăluiri au condus, de asemenea, la necesitatea unor iniţiative naţionale sau regionale de cloud computing.

Această provocare trebuie să fie abordată şi, de asemenea, transformată într-o oportunitate la nivel european: pentru companiile care operează în Europa, pentru a oferi servicii sigure de cloud care sunt solicitante de tot mai mulţi utilizatori la nivel global.    Mai mult26.06.2013

Facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice: un alt pas în direcția achizițiilor publice electronice de la un capăt la altul și a guvernării electronice în Europa

 
Comisia Europeană a propus astăzi un proiect de directivă privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, însoțit de o comunicare în care își expune viziunea pentru digitalizarea completă a procesului de achiziții publice, așa-numitele „achiziții publice electronice de la un capăt la altul”.

Facturarea electronică este un pas important către o administrație publică informatizată (e-guvernare) în Europa — una dintre prioritățile Agendei digitale — și oferă posibilitatea de a înregistra importante beneficii pe plan economic și ecologic. Comisia estimează că adoptarea facturării electronice în sectorul achizițiilor publice din întreaga UE ar putea genera economii de până la 2,3 miliarde EUR.  Detalii
  
 13.06.2013

eCall: apelul de urgență automat în caz de accidente rutiere este obligatoriu în autovehicule începând cu 2015

Pentru a ajuta la atenuarea consecințelor accidentelor rutiere grave din UE, Comisia Europeană a adoptat astăzi două propuneri pentru a asigura ca, până în octombrie 2015, autovehiculele să apeleze automat serviciile de urgență în cazul unui accident grav.  

Sistemul eCall apelează automat 112 – numărul european unic de urgență – în cazul unui accident grav. El transmite serviciilor de urgență locul în care se află vehiculul, chiar în cazul în care conducătorul auto este inconștient sau în imposibilitatea de a efectua un apel telefonic. Se estimează că sistemul ar putea contribui la salvarea a până la 2 500 de vieți pe an   Mai mult


13.06.2013

Adoptarea noului regulament al UE pentru Date Deschise 


12.06.2013


Tabloul de bord al UE: Clasamentele digitale anuale privind progresele înregistrate

Europenii au rețele și servicii digitale de bază, dar nu beneficiază de principalele beneficii actuale și viitoare ale revoluției digitale din cauza problemelor din sectorul telecomunicațiilor și, în general, de pe piețele digitale europene, după cum reiese din Tabloul de bord anual al Agendei digitale a Comisiei publicat astăzi. În cursul acestui an, Comisia va adopta propuneri de măsuri concrete, ca răspuns la o solicitare a Consiliului European de a crea o piață unică a telecomunicațiilor, cu scopul de a aborda problemele identificate conform datelor de care dispunem în prezent.

28-30.05.2013

Conferința privind promovarea dezvoltării e-Guvernării = Leading the way in eGovernment


DETALII


17.05.2013

e-Guvernare: există îmbunătățiri, dar cetățenii cer eforturi suplimentare

Aproape o jumătate dintre cetățenii UE (46%) folosesc astăzi internetul pentru a căuta un loc de muncă, a folosi serviciile librăriilor publice, a transmite o declarație de impunere, a înregistra o naștere, a cere un pașaport sau pentru a utiliza alte servicii de e-Guvernare. 80% afirmă că serviciile publice online reprezintă o economie de timp, 76% apreciază flexibilitatea lor iar 62% afirmă că acestea îi ajută să economisească bani.

                                                                                    
DETALII 13.05.2013

Exploatarea potenţialului eHealth / Neelie Kroes, Vicepreședintă a Comisiei Europene responsabilă cu Agenda digitală

 
 07.02.2013

Planul UE în domeniul securității cibernetice pentru protejarea internetului deschis, a libertății online și a oportunităților generate de internet 


Comisia Europeană a publicat, împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, o strategie în domeniul securității cibernetice, precum și o propunere de directivă a Comisiei privind securitatea rețelelor și a informației (NIS).
 
Strategia în domeniul securității cibernetice, „Un spațiu cibernetic deschis, sigur și securizat”, reprezintă viziunea globală a UE asupra celor mai bune modalități de a preveni și de a gestiona perturbările și atacurile cibernetice. Scopul său este acela de a promova valorile europene de libertate și democrație și de a garanta o creștere a economiei digitale în condiții de siguranță. Sunt prevăzute o serie de acțiuni specifice care au ca obiectiv creşterea nivelului de rezilienţă a infrastructurilor cibernetice, reducerea criminalității informatice și consolidarea politicii internaționale a UE în materie de securitate cibernetică și de apărare împotriva atacurilor cibernetice.
 
Strategia definește viziunea UE în materie de securitate cibernetică prin intermediul a cinci priorități:18.12.2012

Lista de acțiuni de întreprins în domeniul digital: noi priorități digitale pentru 2013-2014


Comisia Europeană a adoptat  o serie de șapte noi priorități pentru economia și societatea digitală. Rata de creștere înregistrată de economia digitală este de șapte ori mai mare față de cea pentru restul economiei, însă acest potențial este în prezent estompat de o fragmentare a cadrului de politici la nivel paneuropean. Prioritățile actuale sunt rezultatul unei ample revizuiri a politicilor și plasează un accent suplimentar asupra elementelor cu cel mai ridicat potențial de transformare din cadrul versiunii inițiale a Agendei digitale pentru Europa 2010. 

Noile priorități sunt:


1. Crearea unui nou cadru de reglementare stabil în domeniul serviciilor în bandă largă

2. Noi infrastructuri de servicii publice digitale prin mecanismul Conectarea Europei


3. Lansarea Marii coaliții pentru promovarea competențelor și a creării de locuri de muncă în domeniul digital


4. Elaborarea unor propuneri privind o strategie și o directivă în domeniul securității cibernetice la nivelul UE


5. Actualizarea cadrului UE privind drepturile de autor


6. Impulsionarea sistemului de „cloud computing” pe baza puterii de cumpărare a sectorului public


7. Lansarea unei noi strategii industriale în domeniul electronic